Phiên bản mới
[Bang Bang] Update phiên bản mới 10.2  Tham gia ngay

Đế chế

  • Thể loại: Flash Game
  • Trình duyệt hỗ trợ: Chrome, Firefox, Opera, Safari, IE
  • 12.231 lượt truy cập
  • Tham Gia

Giới thiệu

Hãy dẫn dắt đội quân của bạn tiêu diệt và chiến thắng kẻ thù, Cùng trổ tài lãnh đạo và thể nghiệm c ảm giác dẫn dắt đội quân của bạn, Cùng đánh trận nào.

Hình ảnh game Đế chế

Tham Gia

Xem thêm: gamegame vuivui gameflash gameđế chế.

Bình luận