Bình chọn game:
1 2 3 4 5

1 sao: Bình thường

2 sao: Trung bình

3 sao: Khá

4 sao: Tốt

5 sao: Rất tốt

Fan Page Box Forum

Hỗ trợ trực tuyến
Game Banner

     Trong vòng ngàn năm qua, sinh linh vì quyền lực mà tranh đấu tàn sát khiến linh lực Thần Tộc dần suy giảm, mở đường cho Yêu TộcMa Tộc trở lại nhân gian mê hoặc lòng người, thao túng nhân sinh. Tà tâm trỗi dậy, ngày càng có nhiều kẻ tham vọng chiếm lấy trung nguyên đại lục, săn tìm Bát Kỳ Kinh Quyển. Một lần nữa, Nhân Tộc phải đồng lòng quật khởi bảo vệ bí mật Long Mạch cũng là trấn áp Yêu Ma.

     Đúng lúc quần ma loạn cửu châu, vạn lý giang sơn xuất thiếu niên, vị nghĩa quên thân mà ra tay diệt trảm Yêu Ma bằng thanh Đại Kiếm - khởi đầu cho hành trình đấu tranh bảo vệ tương lai toàn thiên hạ. Vị anh hùng ấy được khắp nhân gian truyền tụng với danh hiệu Đại Kiếm Vương.

 

 

 

 

 

 

Xem thêm

Đánh giá

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 533
  • 93
  • 50
  • 40
  • 123

Điểm trung bình

4.04

(839)