Bình chọn game:
1 2 3 4 5

1 sao: Bình thường

2 sao: Trung bình

3 sao: Khá

4 sao: Tốt

5 sao: Rất tốt

Fan Page Box Forum

Hỗ trợ trực tuyến
Game Banner

Cuối đời Thương, Trụ Vương trầm mê tửu sắc, trong một lần dâng hương thánh đản đã đề thơ mạo phạm Nữ Oa Nương Nương. Nữ Oa tức giận, cho nguyên thần của Cửu Vĩ Hồ Ly nhập xác Đắc Kỷ để tiến cung mê hoặc vua Trụ, trợ Chu phạt Thương.

 

 

Chu - Thương đại chiến khiến thiên cơ hỗn loạn, Tiên - Nhân - Yêu tam giới cũng bị cuốn vào sát kiếp. Hạo Thiên Thượng Đế truyền chỉ dụ cho các đạo giáo đưa môn đồ xuống tham chiến, kẻ lập công sẽ được sắc phong trên Phong Thần Bảng, ban cho tiên vị.

 

 

Xiển Giáo phò Chu, Triệt Giáo trợ Thương, Yêu Giáo cũng quyết tâm tranh lấy tiên vị. Hậu duệ của 3 đại tộc Hiên Viên, Thần Nông Xi Vưu năm xưa nhân cơ hội tái hiện nhân gian, mưu đồ thâu tóm  quyền uy thiên hạ, đoạt lại giang sơn.

 

 

Tam giới đại chiến, thiện ác khó phân, là thần hay là ma cũng chỉ trong một ý niệm. Khí số Đại Thương đã tận, nhưng hà tất sẽ bại vong? Chu Vươngchân mệnh thiên tử, nhưng liệu sẽ nắm được thiên hạ? Xưa nay nhân định thắng thiên, nhưng sức người có thật sự cải được mệnh trời?

Câu trả lời đang đợi bạn khám phá tại thế giới Phong Thần

Xem thêm

Đánh giá

  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Điểm trung bình

5

(1)