Võ tướng từ Tháp Thí Luyện nước Ngụy

Võ tướng từ Tháp Thí Luyện nước Ngụy

Ngày đăng: 24/10/2013

Quý thành chủ kính mến,

Khi thành chủ cần đạt đẳng cấp 75 trở lên, hệ thống game Ngọa Long sẽ tự động mởTháp Thí Luyện.

Khi vào Tháp Thí Luyện, các thành chủ bắt đầu chọn tầng để vượt.

  • 1: Tháp.
  • 2: Số tầng đã vượt.
  • 3: Số Thí Luyện Lệnh còn lại (mỗi lần vượt yêu cầu 3 Thí Luyện Lệnh, có thể kiếm Thí Luyện Lệnh bằng cách đánh Quân Đoàn trong các Phó Bản).
  • 4: Trận Pháp của tầng sắp vượt: các thành chủ nên tham khảo trước rồi sắp xếp đội hình khắc chế để vượt tháp 1 cách dễ dàng nhất.

Đây là danh sách toàn bộ các võ tướng nhận được từ Tháp Thí Luyện nước Ngụy.

Số tầng Tướng Kỹ năng Chức Hồn tướng Thuộc tính Giá trị tăng trưởng (sau mỗi lần chuyển sinh)
Chỉ huy Trí Chỉ huy Trí
5 Tào Hưu Liên Kích Nguyên soái 100 79 81 43 2.1 2.3 1.2
10 Xa Trụ Uy Phong Chiến tướng 400 81 71 43 2.6 2.7 1.6
10 Vương Doãn Li Gián Kỵ binh 1.000 64 57 89 2.2 1.8 2.5
15 Hí Chỉ Tài Hải Tiếu Trí tướng 1.500 65 57 88 1.8 1.8 3
15 Vương Dị Trị Liệu Mưu thần 2.000 56 54 82 2 1.9 2.3
20 Hạ Hầu Bá Tật Xung Cấm quân 3.000 79 85 77 2.1 2.1 1.9
20 Phan Phụng Tự Hủy Cấm quân 5.000 69 82 50 1.7 2.2 1.8
25 Trương Tú Thư Kích Chiến tướng 7.500 82 72 62 2.8 2.3 2
30 Mao Giới Khích Lệ Quân sư 9.000 68 47 72 2 1.8 2.3
33 Tuân Du Địa Liệt Trí tướng 11.500 70 54 94 2.2 2 2.8
38 Hắc Chiêu Lôi Tiễn Thống lĩnh 13.000 85 84 84 2.5 2.4 2
43 Bàng Đức Nghịch Tập Tiên phong 15.000 78 94 72 2.7 2.5 2
48 Hứa Chữ Cuồng Bạo Cấm quân 18.000 76 96 40 2.6 3 1.8
53 Cồ Hủ Hư Vô Quân sư 22.000 81 53 97 2.2 2.1 2.8
58 Từ Hoảng Man Ngưu Tiên phong 28.000 84 91 71 2.3 2.8 1.9
58 Hoa Đà Cam Vũ Trí tướng 35.000 65 55 75 1.5 1.8 2
63 Trương Cáp Đan Kỵ Hùng sư 48.000 89 90 74 2.5 2.6 2
68 Tuân Úc Tử Điên Quân sư 60.000 78 58 96 2.4 2.1 3
73 Hạ Hầu Uyên Phá Quân Chiến tướng 80.000 91 92 55 2.66 2.4 2.1
78 Trương Liêu Hổ Xung Tiên phong 100.000 94 90 83 2.5 2.7 2.1
83 Quách Gia Viêm Lôi Quân sư 120.000 88 58 98 2.4 2.1 3.7

 

Bình luận

MÔ TẢ

Tin tức game cung cấp những thông tin mới được cập nhật nhanh nhất về các game trên Zing Appstore. Để thuận tiện cho game thủ, hàng ngày Zing Appstore luôn cập nhật những tin tức game mới nhất. Người chơi có thể dễ dàng tìm hiểu về phiên bản mới cập nhập hay những thông tin mới về những game mà mình thích. 

Tất cả chỉ có trên Cổng game online Zing Appstore!