Trang chủ Tin tức

[Vũ Đế] Tướng vàng Lữ Mông - Phiên bản Tam Anh Chiến

Ngày đăng: 03/07/2013

Lữ Mông trong Vũ Đế với kỹ năng Kình Lăng thể hiện uy lực của dũng tướng, tấn công phạm vi, tiêu diệt một đơn vị và tất cả đơn vị trên dưới trái phải bên phe địch, sát thương 70%-100%.

 

Lữ Mông tự là Tử Minh, là một vị tướng của Đông Ngô sống vào cuối đời Hán, đầu đời Tam Quốc. Ông trở thành người đứng đầu của quân đội Đông Ngô sau khi Chu Du và Lỗ Túc qua đời. Ông nổi tiếng với việc chiếm Kinh Châu dẫn đến cái chết của Quan Vũ, người đứng đầu ngũ hổ tướng phe Thục Hán.

Lữ Mông trong Vũ Đế với kỹ năng Kình Lãng thể hiện uy lực của dũng tướng, tấn công phạm vi, tiêu diệt một đơn vị và tất cả đơn vị trên dưới trái phải bên phe địch, sát thương 70%-100%.

 

Vũ Đế

 

Vũ Đế

 

Kỹ năng Kình Lãng của Lữ Mông

 

 

Kỹ năng Kình Lãng tấn công phạm vi, tiêu diệt một đơn vị và tất cả đơn vị trên dưới trái phải bên phe địch, sát thương 70%-100%.

 

Vũ Đế

 

 

Có được tướng vàng Lữ Mông, không phải quân đội của quý chư hầu như hổ mọc thêm cánh sao?

 

Thân ái!

 

 

 

Quay lại trang tin tức

Bình luận